1aFassadenrenovierung.de

Siffrorna ar chockerande hoga i enlighet med undersokningar age omkring varannan brud

Siffrorna ar chockerande hoga i enlighet med undersokningar age omkring varannan brud

sam vart tionde herre inom Europeiska unionen upplevt sexuella trakasserier villi jobbet. Andock it vanara eller radsla forblir de majoriteten tysta. Det ar betydelsefull att satta tydliga granser, forklarar psykeplusexperten Benjamin Martens. Sam ger effektiva tips forsavitt hurdan dom saso drabbas kan forsvara sig.

Ja aldrig elakhet!

Drabbade kanner sig idelige bade obekvama och osakra amna do overhuvudtaget reagera villig obscena ploj kungen lunchen, gallande illasinnad blickar och illasinnad anspelningar inom kontorsvardagen? Vart borjar i sjalva verket sexuella trakasserier – och baksida av underben plikt ett brud fullkomligt spartanskt ja bland karlar pa kontoret? „Sexuella trakasserier kan samt finnas till subtila. Det behover ej existera att ‚kampa‘ forst”, sager psykologen Benjamin Martens av psycheplus – sam rader de drabbade att beskydda sig. Pro chefen som kommer hotfullt uppemot nago lontagare, tjanstemannen sasom lagger in nakenbilder ino sin kollegas brittisk flicka och amerikansk flicka postmapp – do upptrader samtliga pa ett krankande metod och astadkommer sig kanske mot och tillsammans straffbara.

„Det finns otaliga typer it sexuella trakasserier“, framhaller psykeplusexperten Benjamin Martens. ”atminston rekommenderas ett genomgaende kurs. Ingen tvungen fullstandigt spartanskt okej intrang.” Juridiskt befinner sig skyddet fran offren tydlig reglerat. Den allmanna likabehandlingslagen (fiendskap) definierar sexuella trakasserier sasom oonskat, sexuellt specifikt upptradande som saken da berorda personen uppfattar saso skymflig alternativ nedsattande. Likval befinner sig sexuella krankning orovackande utbredda, i synnerhe inom saken dar professionella miljon Enligt nago granskning fran Internationella arbetsorganisationen (ILO) inneha 40 mot 50 ande itu samtlig kvinn blivit utsatta stav sexuella trakasserier villig jobbet. I enlighet med nago german undersokning tillsamman 4 000 kvinnliga svarande var det till och tillsamman 72 procent.

Inget „trivialt forseelse“ pro de drabbade

Den stora flest fran de drabbade befinner sig eftersom kvinn. Andock det finns samt manliga offer en schweizisk granskning visar att vart tionde maskulin arbetstagare ager haft att handla med burdus alternativ oanstandiga kollegor alternativ kvinnliga overordnade. En EU-studie kommer fram mo synonym konklusion. Det befinner si fasten identiska komplicerat sta bada konen att skydda sig til detta ”Sexuella trakasserier utspelar aven fast alltsammans ej om ett opassand uttryckt sexuellt engagemang, inte med otvetydigt forsavit e sexualiserat formulering stav overhet. De sasom drabbas mar ofta bra itu detta och reagerar darfor mestadels skramt. Flertal kanner sig forodmjukade sam fruktar att ingen skal anta de dar anda”, anser Martens. I synnerhe kvinnor befinner sig likasa paralyserade utav radslan for sexuellt vald. Det ar svart for do majoritete utav dom att avklara tryta hamningar sam forska handtag.

Andock saken da sasom ignorerar incidenterna riskerar att hamna inom ett illasinnad cirkel saken dar psykiska stressen kan erhalla allvarliga halsokonsekvenser. Symtomen liknar mobbningsoffers, forklarar psykologen ”De saso drabbas tvivlar villi sig sjalva och tappar sjalvfortroendet. Vanligtvis minskar motivationen att knega, do blir isolerade, deras allmanna livskvalitet minskar.” Den saso personligen observerar sadana symptom kan tillsammans handtag itu ett psykologiskt sjalvtest bedoma forsavit saken dar lopande stressen allaredan inneha fatt psykiska konsekvenser ino svara fall kan saken da psykiska anspanning leder mo sam tillsammans mo angestsyndrom, missmod sam inkompeten att tjanstgora. Den som lider fran en paflugen yrkesbroder borde saledes greppa forsvinna kanslor pa serios. For mobbare som antar att de kan undkomma med sitt upptradande tender uppfatta sig uppmuntrade att ga vidar trakasserierna.

Vink Hur offren kan skydd sig

En vettigt ett moment ar att vanda sig mot en ni litar pa, saso din delagare eller goda vanner. Feedback a nagon inom din narmiljo kan mildra de att forbattring estimera lage. – dom saso drabbas skall mirake inga omstandigheter leta efter skulden gallande sig sjalva, exempelvi darfor at dom amna innehav oratt stas villig sig, framhaller Benjamin forut allting ar det centralt att forskjuta pafluge hogt sam otvetydigt. De sasom drabbas maste foreta klart ”Inte odla! mig kanner ja pressad sam det accepterar sjalv ick!“

Darnast skall dom sporja kring gallande foretaget – konfidentiellt till nago start ganska finns det andra kollegor som ocksa blir trakasserade av saken dar berorda personen. Ifall ingenting annat stoder kan du flanera at din arbetsledare, foretagsradet eller kvinnorepresentanten. Arbetsgivaren befinner sig skyldig att analysera sam ager ino var klagan. Bundenhet gallande hurdan allvarliga handelserna ar kan en straffrattsligt tillvagagangssatt likasa befinna sann gata att knalla. Upplysning finns tillganglig a Federal Anti-Discrimination Agency.

– ehur offren kanner sig hjalplosa inneha de sannerligen overtaget, uppg psykologen. „De som forsvarar sig ager goda forutsattningar att klara – sam forovaren inneha massor att sumpa ett valgrundat klagomal kan betyd slutet kungen karriaren pro honom.“

Mariella Hohnemann